Kuinka paljon tarvitset lainaa?

Todellinen vuosikorko

Todellinen vuosikorko on termi, joka nousee usein esiin lainojen hintoihin liittyvässä keskustelussa. Käsitettä käytetään ahkerasti niin mediassa, laina- ja rahoitusalalla kuin kuluttajienkin puheessa. Todellisen vuosikoron laskukaava ei kuitenkaan ole helppo tai yksinkertainen. Tämän sivun tarkoituksena on antaa kattavasti tietoa todellisesta vuosikorosta, sen historiasta ja laskentakaavasta.

Todellisen vuosikoron historia

Todellinen vuosikorko on luotu helpottamaan vertailua, kun kyseessä on kulutusluotto tai muu pienlaina. Vuonna 1998 laadittu EU-direktiivi 98/7/EY ja kuluttajansuojalaki määräävät, että kaikkien kulutusluottoja ja muita pienlainoja myöntävien yritysten täytyy ilmoittaa todellinen vuosikorko samalla tavalla.

Pienlainoja koskevia lakeja tiukennettiin merkittävästi vuonna 2013. Alle 2000 euron lainoille säädettiin korkokatto, mikä tarkoitti sitä, että lainan todellinen vuosikorko sai olla enintään viitekorko + 50 prosenttia. Pienlainojen vuosikorko oli aiemmin ollut huomattavasti korkeampi, ja muutoksen myötä pienlainaamisen kannattavuus romahti. Moni alan yritys lopetti toimintansa heti lain astuttua voimaan 1.6.2013.

Vuoden 2019 syyskuussa voimaan astui laki, jossa kulutusluottojen korkokatoksi asetettiin 20 prosenttia. Nimelliskoron lisäksi lainantarjoajien tulee kuitenkin edelleen ilmoittaa aina myös lainan todellinen vuosikorko, joka ilmaisee lainan koron ja muiden kustannusten kokonaissumman. Easycreditin lainojen todellinen vuosikorko on vaihtelee lainasummasta riippuen 25,44 ja 29,35 prosentin välillä, ja se on aina ilmoitettu lainalaskurissa.

Todellisen vuosikoron historia
Suomen laki

Easycredit noudattaa Suomen lakia

Easycredit noudattaa Suomen lakia ja kaikkia kuluttaja-asiamiehen asettamia kuluttajaluottojen markkinoinnin perussääntöjä lainoja myöntäessään. Lainojemme korot eivät ylitä tai kierrä kulutusluotoille asetettua korkokattoa, vaan ovat aina 19,95 prosenttia. Ilmoitamme lainalaskurissamme aina myös todellisen vuosikoron määrän, joka lainasummasta riippuen vaihtelee 25,44 ja 29,35 prosentin välillä. 

Lainatuotteemme on suunniteltu noudattamaan laina- ja rahoitusalan tulevia lakisäädöksiä. Easycredit on luotto pitkällä laina-ajalla korkokattoa noudattaen. Lisäksi sopimus- ja käyttöehdot esitetään lainanhakijalle selkeästi jo lainaprosessin aikana. Haluamme asiakkaidemme olevan aina perillä kaikista lainaan liittyvistä kuluista jo siinä vaiheessa, kun lainaa lähdetään hakemaan. 

Todellinen vuosikorko palvelee kuluttajaa – vai palveleeko?

Kaikkien kulutusluottoja myöntävien lainantarjoajien on kuluttajansuojalain mukaan ilmoitettava lainatuotteensa todellinen vuosikorko, olipa kyseessä sitten tavallinen kulutusluotto tai pikavippi. Sen avulla kuluttajan on mahdollista vertailla lainatuotteita keskenään, kunhan lainasumma ja laina-aika ovat samat.

Todellinen vuosikorko ei ole kuitenkaan aukoton mittari lainavertailussa. Se on harhaanjohtava tapa verrata kulutusluottoja, sillä korko ei kerro luoton todellisia kustannuksia. Pienissä, lyhyissä luotoissa kulujen osuus lainasta on suhteessa suurempi kuin pitkissä, suuremmissa luotoissa. Todellinen vuosikorko soveltuukin kulutusluottoja paremmin esimerkiksi asunto- tai autolainojen vertaamiseen.

Älä katso ainoastaan luoton todellista vuosikorkoa, vaan tarkista aina luoton todelliset kustannukset. Niitä vertaamalla eri luottojen ja luotonantajien kesken selvität, mikä laina todella on halvin.

Todellisen vuosikoron ongelma
Miten todellinen vuosikorko lasketaan?

Miten todellinen vuosikorko lasketaan?

Todellinen vuosikorko lasketaan matemaattista kaavaa käyttäen. Todellisen vuosikoron laskukaava on seuraava:

Todellisen vuosikoron laskukaava

Kaava on vaikea summalauseke, joka sisältää seuraavia muuttujia:

X = todellinen vuosikorko
m = viimeisen nostoerän järjestysnumero
k = nostoerän numero, joten 1 ≤ k ≤ m
Ck = nostoerän k määrä
tk = vuosina ja vuosien osina ilmaistu ensimmäisen nostoerän nostopäivän ja kunkin myöhemmän nostoerän nostopäivän välinen aika, joten t1 = 0
m' = viimeisen takaisinmaksun tai maksun numero
l = takaisinmaksun tai maksun numero
Dl = takaisinmaksun tai maksun määrä
sl = vuosina ja vuosien osina ilmaistu ensimmäisen nostoerän nostopäivän ja kunkin takaisinmaksun tai maksun maksupäivän välinen aika

Jos lainan yhteydessä nostetaan vain yksi erä lainaa, käytännössä kaava supistuu muotoon, jossa nostetun lainan pääoma jää lausekkeen toiselle puolelle ja toiselle puolelle muodostuu pitkä lista eri kuukausierien maksuista. Tästä lausekkeesta voidaan tarvittaessa ratkaista erilaisin menetelmin todellisen vuosikoron määrä.

Harkitse ennen kulutusluoton ottamista

Kulutusluoton nostaminen ei koskaan ole ilmaista, vaan siitä maksetaan lainantarjoajalle nostetun pääoman lisäksi korkokuluja. Pohdi ennen lainahakemuksen täyttämistä, onko laina todella tarpeellinen ja pystytkö maksamaan sen varmasti takaisin.

Lainavertailuun voi hyödyntää todellista vuosikorkoa. Tällöin on huomioitava, että verrattavien luottojen lainasumma ja -aika täsmäävät keskenään. Esimerkiksi vuoden ja kahden vuoden lainojen todelliset vuosikorot eivät ole keskenään vertailukelpoisia.

Lainahakemusta täyttäessään on tärkeää olla rehellinen omasta taloudellisesta tilanteestaan. Oikeat tulonsa ilmoittamalla saattaa saada pienemmän luoton kuin toivoisi, mutta välttyy ylivelkaantumiselta.

Älä hae useita vakuudettomia lainoja samanaikaisesti. Useampaa luottoa on vaikea maksaa takaisin. Itsensä voi nopeasti löytää lainakierteestä, mikäli ottaa samanaikaisia luottoja, joiden kulut käyvät liian raskaaksi omalle taloudelliselle kantokyvylle. Sen vuoksi onkin järkevää hakea selkeästi hinnoiteltua lainaa riittävä summa. 

Harkitse huolella ennen kuin haet lainaa

Käsittelemme hakemustanne.
Odottakaa hetki...