Kuinka paljon tarvitset lainaa?

Todellinen vuosikorko

Todellinen vuosikorko on termi, joka nousee usein esiin lainoihin liittyvässä keskustelussa. Käsitettä käytetään ahkerasti niin mediassa, laina- ja rahoitusalalla kuin kuluttajienkin puheessa. Todellisen vuosikoron laskukaava ei kuitenkaan ole helppo tai yksinkertainen. Tämän sivun tarkoituksena on antaa kattavasti tietoa todellisesta vuosikorosta, sen historiasta ja laskentakaavasta.

Todellisen vuosikoron historia

Todellinen vuosikorko on luotu helpottamaan kulutusluottojen ja muiden pienlainojen korkovertailua. Vuonna 1998 laadittu EU-direktiivi 98/7/EY ja kuluttajansuojalaki määräävät, että kaikkien kulutusluottoja ja muita pienlainoja myöntävien yritysten täytyy ilmoittaa todellinen vuosikorko samalla tavalla.

Pienlainoja koskevia lakeja tiukennettiin merkittävästi vuonna 2013. Alle 2000 euron lainoille säädettiin korkokatto, mikä tarkoitti sitä, että lainan todellinen vuosikorko sai olla enintään viitekorko + 50 prosenttia. Pienlainojen vuosikorko oli aiemmin ollut huomattavasti korkeampi, ja muutoksen myötä pienlainaamisen kannattavuus romahti. Moni alan yritys lopetti toimintansa heti lain astuttua voimaan 1.6.2013.

Todellisen vuosikoron historia
Suomen laki

Suomen laki

Easycredit noudattaa Suomen lakia ja kaikkia kuluttaja-asiamiehen asettamia kuluttajaluottojen markkinoinnin perussääntöjä lainoja myöntäessään. Lainojemme todelliset vuosikorot eivät ylitä tai kierrä pienlainoille asetettua korkokattoa.

Lainojemme todellinen vuosikorko on aina alle 50,5 prosenttia. Lisäksi vuosikorko on nähtävissä kaikille lainasummille ja -ajoille ennen lainahakemuksen täyttämistä.

Lainatuotteemme on suunniteltu noudattamaan laina- ja rahoitusalan tulevia lakisäädöksiä. Easycredit on luotto pitkällä laina-ajalla korkokattoa noudattaen. Lisäksi sopimus- ja käyttöehdot esitetään lainanhakijalle selkeästi jo lainaprosessin aikana.

Pienlainojen korkokatto

Pienlainoja ja niiden myöntämistä rajoittaa 15.3.2013 asetettu korkokatto. Sen mukaan alle 2000 euron lainojen todellinen vuosikorko voi olla korkeintaan 50,5 prosenttia.

Käynnissä on keskustelu, jonka tavoitteena on lakimuutoksella laajentaa korkokatto koskemaan myös suurempia kulutusluottoja. Easycreditin lainatuotteessa mahdollinen lakimuutos on huomioitu, ja se noudattaa pienlainojakin säätelevää korkokattoa.

Todellinen vuosikorko palvelee kuluttajaa – vai palveleeko?

Kaikkien kulutusluottoja myöntävien lainantarjoajien on kuluttajansuojalain mukaan ilmoitettava lainatuotteensa todellinen vuosikorko. Sen avulla kuluttajan on mahdollista vertailla lainatuotteita keskenään, kunhan lainasumma ja laina-aika ovat samat.

Todellinen vuosikorko ei ole aukoton. Se on harhaanjohtava tapa verrata kulutusluottoja, sillä korko ei kerro luoton todellisia kustannuksia. Pienissä, lyhyissä luotoissa kulujen osuus lainasta on suhteessa suurempi kuin pitkissä, suuremmissa luotoissa. Todellinen vuosikorko soveltuukin kulutusluottoja paremmin esimerkiksi asunto- tai autolainojen vertaamiseen.

Älä katso ainoastaan luoton todellista vuosikorkoa, vaan tarkista aina luoton todelliset kustannukset. Niitä vertaamalla eri luottojen ja luotonantajien kesken selvität, mikä laina todella on halvin.

Todellisen vuosikoron ongelma
Miten todellinen vuosikorko lasketaan?

Miten todellinen vuosikorko lasketaan?

Todellinen vuosikorko lasketaan matemaattista kaavaa käyttäen. Todellisen vuosikoron laskukaava on seuraava:

Todellisen vuosikoron laskukaava

Kaava on vaikea summalauseke, joka sisältää seuraavia muuttujia:

X = todellinen vuosikorko
m = viimeisen nostoerän järjestysnumero
k = nostoerän numero, joten 1 ≤ k ≤ m
Ck = nostoerän k määrä
tk = vuosina ja vuosien osina ilmaistu ensimmäisen nostoerän nostopäivän ja kunkin myöhemmän nostoerän nostopäivän välinen aika, joten t1 = 0
m' = viimeisen takaisinmaksun tai maksun numero
l = takaisinmaksun tai maksun numero
Dl = takaisinmaksun tai maksun määrä
sl = vuosina ja vuosien osina ilmaistu ensimmäisen nostoerän nostopäivän ja kunkin takaisinmaksun tai maksun maksupäivän välinen aika

Jos lainan yhteydessä nostetaan vain yksi erä lainaa, käytännössä kaava supistuu muotoon, jossa nostetun lainan pääoma jää lausekkeen toiselle puolelle ja toiselle puolelle muodostuu pitkä lista eri kuukausierien maksuista. Tästä lausekkeesta voidaan tarvittaessa ratkaista erilaisin menetelmin todellisen vuosikoron määrä.

Esimerkki

Tässä esimerkki 400 euron lainasta 12 kuukauden maksuajalla. Easycreditin 400 euron lainaan sisältyy 10 prosentin avausmaksu eli 40 euroa, joka pääomitetaan. Näin ollen myös avausmaksu kasvaa korkoa lainasumman tavoin. Todellisen vuosikoron laskukaavasta muodostuisi siis seuraavanlainen lauseke:

400 + 40 = (41(1+x)(-1/12)) + (41(1+x)(-2/12)) + (41(1+x)(-3/12)) + (41(1+x)(-4/12)) + (41(1+x)(-5/12)) + (41(1+x)(-6/12)) + (41(1+x)(-7/12)) + (41(1+x)(-8/12)) + (41(1+x)(-9/12)) + (41(1+x)(-10/12)) + (41(1+x)(-11/12)) + (41(1+x)(-12/12))

Lausekkeen toiselle puolelle jää vain lainan pääomana nostettu summa 400 euroa sekä 40 euron avausmaksu ja toiselle puolelle muodostuu kaikki 12 lainan takaisinmaksua. Tuntemattomana muuttujana lausekkeessa on x eli lainan todellinen vuosikorko.

Yksiselitteistä sekä helppoa ratkaisumallia lausekkeen laskentaan ei ole ole saatavilla. Siihen on kuitenkin saatavissa ratkaisu käyttämällä esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmien arvioita. Taulukkolaskentaan erikoistuneilla ohjelmistoilla voidaan myös laskea erilaisin funktioin suoraan todellisen vuosikoron suuruutta.

Käsin laskettuna tarkan arvon saaminen todelliselle vuosikorolle nojaa ns. iterointimenetelmään. Tämä ns. Newtonin–Raphsonin menetelmä perustuu soveltuvien lukujen tarkasteluun ja niiden avulla seuraavan paremman arvion löytämiseen. Lopulta sen avulla voidaan selvittää hyvin tarkasti todellisen vuosikoron suuruus. Myös taulukko-ohjelmistot tekevät todellisuudessa taustalla iteraation, joka antaa lopulta ulos tuloksena arvion todellisesta vuosikorosta.

Todellisen vuosikoron laskeminen on selvästi helpompaa koneellisesti, esimerkiksi hyödyntämällä eri laskureita netissä. Laskurit saattavat kuitenkin antaa hieman erilaisia tuloksia matemaattisen kaavan vaikeudesta johtuen, joten niihin ei tule luottaa sokeasti. Todellisen vuosikoron selvittäminen onnistuu kuitenkin myös käsin laskemalla.

Laskennan vaikeudesta johtuen luotontarjoajien on annettava valmiiksi laskettu luku aina helposti saatavilla olevana jo ennen lainahakemuksen tekemistä.

Harkitse ennen pikalainan ottamista

Lainan nostaminen ei koskaan ole ilmaista, vaan siitä maksetaan lainantarjoajalle nostetun pääoman lisäksi korkokuluja. Pohdi ennen lainahakemuksen täyttämistä, onko laina todella tarpeellinen ja pystytkö maksamaan sen varmasti takaisin.

Lainavertailuun voi hyödyntää todellista vuosikorkoa. Tällöin on huomioitava, että verrattavien luottojen lainasumma ja -aika täsmäävät keskenään. Esimerkiksi vuoden ja kahden vuoden lainojen todelliset vuosikorot eivät ole keskenään vertailukelpoisia.

Lainahakemusta täyttäessään on tärkeää olla rehellinen omasta taloudellisesta tilanteestaan. Oikeat tulonsa ilmoittamalla saattaa saada pienemmän luoton kuin toivoisi, mutta välttyy ylivelkaantumiselta.

Älä hae useita pikalainoja samanaikaisesti. Useampaa luottoa on vaikea maksaa takaisin. Itsensä voi nopeasti löytää pikavippikierteestä, mikäli ottaa samanaikaisia luottoja.

Harkitse huolella

Käsittelemme hakemustanne.
Odottakaa hetki...